Inspirerende afsluiting scholenproject

Hebben kunstmatig aangelegde oesterriffen eigenlijk invloed op de bruinvis en het ecosysteem in NP Oosterschelde? Welke geluidsverstoringen komen er voor waar bruinvissen last van hebben? Hoe kan je dit verminderen?

 

Vraagstukken

Dit zijn de vraagstukken waar 3 klassen leerlingen van het voortgezet onderwij zich maandenlang mee hebben bezig gehouden, ze verdiepten zich o.a. door het volgen van gastlessen, doen van proefjes en ondervragen van experts.

 

Eind evenement

Op 1 februari 2017 vond het Eind Evenement plaats van Scholen voor Duurzaamheid Zeezoogdieren. Een groot deel van de 64 deelnemende scholieren van Calvijn College Goes en Pontes Pieter Zeeman Zierikzee was aanwezig. De beste 6 adviesbureaus presenteerden hun plannen aan deskundigen in de zaal van NPOosterschelde, provincie Zeeland, Hogeschool Zeeland, Stichting Rugvin en Zeezoogdieren.org.