Net geen winnaar

Nationaal Park Oosterschelde is net niet één van de drie winnaars in de publieksverkiezing voor de titel ‘het Mooiste natuurgebied van Nederland’

Stemmen

Van 10 oktober tot en met 31 oktober kon het publiek zijn stem uitbrengen op één van de dertien genomineerde gebieden via de speciale verkiezingswebsite www.mooistenatuurgebied.nl . Niet tegenstaande de fantastische steun en inzet van verschillende samenwerkingspartners binnen en buiten het park zijn er net onvoldoende stemmen binnen gekomen om in de top 3 te komen.

Nationale parken van Wereldklasse

De publieksverkiezing is een onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van het ministerie van Economische Zaken. Het doel van de verkiezing is de Nederlandse natuur beter op de kaart te zetten, waardoor meer bezoekers getrokken worden uit binnen- en buitenland. Hierdoor wordt er een bijdrage geleverd aan de bekendheid en waardering van Nederlandse natuurgebieden.