Oosterschelde ververst Grevelingen

Eén miljard liter zuurstofrijk Oosterscheldewater stroomt bij Bruinisse iedere vloed de Grevelingen in. Bij eb neemt het tij het water uit het meer weer mee naar de andere kant van de dam voor noodzakelijke verversing.

 

De spuisluis werkt volledig automatisch via een hevelsysteem. Bij opkomend water kantelen de buizen naar de lager gelegen Grevelingen en vindt zo een doorgang. Bij eb daalt het niveau van de Oosterschelde weer onder dat omslagpunt en loopt het water terug.

 

De eerste resultaten van een betere waterkwaliteit zullen rond de zomer al voorzichtig te zien zijn. Maar een duidelijke vooruitgang is waarschijnlijk pas over een aantal jaar merkbaar.

 

Meer informatie over dit project van Rijkswaterstaat is te vinden op de site van de Zuidwestelijke Delta.