Zeekraal - Lamsoor

De lamsoor die in de winkels ligt zijn eigenlijk de bladeren van de zeeaster. De bladeren van de plant die we lamsoor noemen worden niet gegeten. In Zeeland wordt de zeeaster ook wel zulte genoemd. Heel verwarrend allemaal.

 

Het snijden van zeegroenten als zeekraal en lamsoor is op grond van de Natuurbeschermingswet zonder vergunning in de Oosterschelde verboden. De vergunning die elk jaar wordt uitgegeven door de provincie Zeeland, geldt voor een bepaald deel van één van de zeven schorren waar mag worden gesneden tot 15 juli.