40 bruinvissen geteld in Nationaal Park Oosterschelde

Afgelopen weekend zijn tijdens de jaarlijkse bruinvistelling van Stichting Rugvin 40 bruinvissen geteld in Nationaal Park Oosterschelde. In 2017 worden 34 bruinvissen geteld.

 

De meeste dieren werden dit jaar in de zuidelijke helft waargenomen en voor de Zeelandbrug (Roompot Marina >>Colijnsplaat). Omdat het bijna voltallige Foto ID team ook aan boord was draagt deze telling ook bij aan het verder in kaart brengen van de individuele dieren.

 

De telling werd mede mogelijk gemaakt door de inzet en passie van de vele vrijwilligers; de observers de schippers en de financiële steun van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

 

Meer informatie: www.rugvin.nl

 

Foto: Wouter Jan Strietman