Extra geld voor de Nederlandse Nationale Parken

Minister Carola Schouten van Natuur stelt voor de periode 2020-2022 zes miljoen euro extra beschikbaar voor de nationale parken in Nederland. Nationaal Park Oosterschelde is één van de 21 Nationale Parken in Nederland. 

 

"In de parken komen de waarden van natuur bij uitstek naar voren: mooi, kwetsbaar en noodzakelijk. Natuur is de basis van ons bestaan", schrijft minister Schouten in een Kamerbrief. Volgens haar verdient de kwetsbare natuur onze aandacht en bescherming.

 

De bijzondere Oosterscheldenatuur is de basis van alle gebruiksfuncties van en activiteiten in en om Nationaal Park Oosterschelde. Om draagvlak te creëren voor het behoud en de bescherming van de bijzondere natuurwaarden in en rondom de Oosterschelde staat het optimaal zichtbaar en beleefbaar maken van de natuur voor bezoekers en bewoners centraal. Nationaal Park Oosterschelde wil een langdurige, duurzame en veilige instandhouding van de Oosterschelde en het omringende landschap waarborgen en werkt daarom actief samen met alle stakeholders in het gebied.  De komende tijd gaan we met de gezamenlijke partijen in overleg hoe we deze impuls ook voor Nationaal Park Oosterschelde kunnen benutten en werken we samen verder aan een mooie, gezonde en beleefbare Oosterschelde.  

 

Lees hier de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer