In actie voor kustbroedvogels

Ook dit jaar komen we vanuit Nationaal Park Oosterschelde en Het Groene Strand weer in actie voor de kustbroedvogels op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde! Dankzij de intensieve samenwerking tussen partijen en de inzet van een groep enthousiaste en ervaren Nationaal Park vrijwilligers volgen we dit jaar weer meer dan 100 nesten van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde.

 

Diverse nesten liggen op erg kwetsbare of drukke locaties. In overleg met het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat hebben Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer een aantal locaties tijdelijk afgerasterd. Dit broedseizoen zijn ook een groot aantal plevieren geringd met een kleurring door de vogelexperts van Delta Milieu Projecten, zodat ze gevolgd kunnen worden en we nog meer te weten komen over deze Zeeuwse icoonsoorten.

 

Daarnaast worden omwonenden zoveel mogelijk betrokken bij de broedvogels op de stranden en dijken langs de Oosterschelde. De betrokkenheid van omwonenden is cruciaal, veel omwonenden weten niet dat de dijken en strandjes ook belangrijke broedgebieden zijn. Ook het Zeeuwse onderwijs wordt actief betrokken bij het project. Zo hebben middelbare scholieren informatiebordjes ontworpen en hebben Zeeuwse basisscholen diverse broedstrandjes schoongemaakt voor aanvang van het broedseizoen.

 

Foto: jonge strandplevier op de zeedijk van de Oosterschelde