Onderzoek naar recreatie op de Oesterdam

De Oesterdam is een populair recreatiegebied voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten, zoals surfers en kitesurfers. In opdracht van Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland voert het Kenniscentrum Kusttoerisme een onderzoek uit naar het recreatief gebruik van het zuidelijk deel van de Oesterdam.

 

Want naast een trekpleister voor recreanten, is de Oesterdam ook een perfecte leefomgeving voor planten en dieren. In het zuidelijk deel van de Oesterdam, de zogeheten ‘Kom van de Oosterschelde’, zoeken duizenden vogels bij laag water een plekje op platen en slikken. Ze rusten uit van hun lange reis uit het zuiden, eten en ruien er. Om deze kwetsbare dieren en hun leefomgeving te beschermen, gelden er regels. Zo mag je alleen met hoogwater varen en zwemmen in het gebied. Toch komt het voor dat recreanten de vogels, bewust of onbewust, verstoren. Het onderzoek moet bijdragen aan een oplossing hiervoor.

 

Onderzoek
Voor het onderzoek werkt Rijkswaterstaat samen met Provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten en de Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV). Het onderzoek moet inzicht geven in de trends en ontwikkelingen van het gebruik van de Oesterdam en het aantal bezoekers. Ook wordt bekeken welke knelpunten er zijn. Op basis van de verzamelde informatie bedenken de partijen samen wat nodig is om de situatie te verbeteren.

 

Meedoen met de enquête?
Ruim 250 mensen hebben al meegedaan aan de enquête. Wilt u ook meedoen? Dat kan via deze website. http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/nl/oesterdam. U kunt de vragenlijst invullen tot eind oktober. De verwerking van uw antwoorden gebeurt volstrekt anoniem door onafhankelijke onderzoekers.

 

Welke regels gelden er op de Oesterdam?
Om de natuur en de dieren te beschermen, gelden nu de volgende regels:

  • Bij laagwater zijn de slikken en de platen voor de vogels. Dan mag je hier niet komen. Sommige delen, aangegeven op de kaart, zijn niet toegankelijk. Niet bij laagwater en ook niet bij hoogwater.
  • Surfen en zwemmen is toegestaan in de aangewezen gebieden. Ook hierbij geldt dat je de slikken en platen niet mag betreden.
  • Spitten van zeeaas is toegestaan op de daartoe aangewezen percelen, met een geldige VISpas of wormenspitvergunning. Meer informatie via www.sportvisserijzwn.nl en www.vispas.nl.
  • Kitesurfen is toegestaan in het aangewezen gebied. Blijf binnen de boeien. Let op de verkeersveiligheid en kies een veilige plaats voor het optuigen, starten en landen. Vlak langs de kitesurfzone loopt een drukke weg. Aangeraden wordt om alleen te kitesurfen bij aanlandige wind.