Ophoging Roggenplaat

Volgende winter mag Rijkswaterstaat starten met het ophogen van de Roggenplaat. Daardoor blijft de zandplaat ook in de toekomst een belangrijk ‘wegrestaurant’ voor tienduizenden vogels die even komen bijtanken op de zandplaat.

Bezwaar

Rijkswaterstaat mag definitief doorgaan met de ophoging van de Roggenplaat. De Raad van State oordeelt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Rijkswaterstaat onder valt, voldoende heeft aangetoond dat de kans op schade voor de mosselkwekers erg klein is. Bovendien is er volgens de rechter genoeg ruimte om maatregelen te nemen als er wel schade optreedt en kunnen de mosselkwekers in dat geval financiële compensatie vragen bij het ministerie voor de geleden schade.

Belangrijk

Door het fenomeen zandhonger wordt de grootste zandplaat van de Oosterschelde, de Roggenplaat, ieder jaar een stukje kleiner. Tienduizenden trekvogels en een grote populatie zeehonden in de Oosterschelde zijn sterk afhankelijk van de Roggenplaat.