Vogels, vogels en nog eens vogels

De Oosterschelde is voor veel vogelsoorten van internationale betekenis. Dat is het geval als jaarlijks gedurende kortere of langere tijd ten minste 1 procent van de populatie van een soort in het gebied verblijft. Voor de Oosterschelde is dat maar liefst voor 20 soorten.

Vogelboulevard

De Zuidkust van Schouwen is het hele jaar een belangrijk wegrestaurant, rust- en broedgebied. Niet alleen op de voedselrijke zandplaten en slikken komen duizenden kustvogels voor, ook landinwaarts in de inlagen zijn verschillende vogelsoorten te vinden,. Bij laagwater zoeken ze eten op de slikken en platen in de Oosterschelde. Bij hoogwater vliegen ze landinwaarts om veilig achter de dijk te overtijen.

Vogeltrek

De vogeltrek is op dit moment in volle gang. De beste plek om dit te zien is de Inlaagweg (vogelboulevard) bij Prunje, waar grote groepen kustvogels overtijen en bij het droogvallen van de platen weer richting de Oosterschelde trekken. Het zijn met name groepen wulpen, kanoeten, rosse grutto’s, scholeksters en zilverplevieren die je deze tijd kunt treffen.

Kanoet

Afgelopen weken zijn er grote groepen kanoeten neergestreken. De totale trektocht van de kanoetstrandloper bedraagt ruim 9000 kilometer. Precies halverwege ligt wegrestaurant de Oosterschelde. De vogels trekken twee keer per jaar. Tijdens de totale tocht van 18.000 kilometer verliest de kanoet 140 gram lichaamsvet; zijn energiebron om de enorme reis te volbrengen. De zandplaten van de Oosterschelde zijn daarom van levensbelang om even bij te kunnen tanken. Je ziet de grote groepen regelmatig opvliegen, waarbij hun witte borst in het zonnetje goed opvalt.

Lepelaars

De meeste lepelaars zijn inmiddels richting het zuiden vertrokken. Toch zijn er nog enkele achterblijvers. In de natuurgebieden Levensstrijd, Koudekerkse Inlaag, Pikgat en de Prunje.

 

Kortom, verrekijker om en op pad!