Zandsuppletie Verdronken Land van Zuid-Beveland

De vaargeul in de Zandkreek wordt op dit moment gebaggerd. Met een deel van het baggerspecie worden de slikken bij het Verdronken Land van Zuid-Beveland ophoogd. Dit wordt gedaan, zodat de slikken en zandplaten hun functie als voedselgebied voor watervogels behouden.

 

Het andere deel gaat, zoals dat normaliter gebeurt, naar een diepe put in de Oosterschelde. Er wordt 24/7 doorgewerkt om de vaargeul in enkele weken te baggeren en de suppletie te kunnen afronden.

Materiaal

Voor de baggerwerkzaamheden wordt een sleephopperzuiger ingezet en een kraanschip. Om de baggerspecie op de slikken te krijgen, wordt een drijvende/vaste leiding aangelegd van meer dan 1 kilometer lang. Op de suppletielocatie wordt tussen de getijden gewerkt om het sediment netjes te verspreiden. Een bulldozer en een shovel gaan hier het werk verrichten. Bij hoogwater tot 2 uur daarna wordt er niet gewerkt en gaat het materieel naar een vluchtponton.