Organisatie

Sinds 8 mei 2002 is de Oosterschelde officieel een nationaal park. Het overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het nationaal park.

 

Onafhankelijk voorzitter is de heer Siebe Kramer. De communicatie en educatie van het nationaal park is ondergebracht bij IVN Zeeland. Het secretariaat wordt verzorgd door provincie Zeeland, afdeling Water, Bodem & Natuur.

 

Op dit moment ligt er een aanvraag bij de Belastingdienst om het Nationaal Park Oosterschelde te voorzien van een ANBI status. Meer hierover onder het kopje ANBI-status