Duinen

Een groot deel van de kust bestaat uit duingebieden. Ze vervullen een belangrijke rol als kustverdediging en zijn rijk en unieke planen en dieren.

 

Op Neeltjes Jans komen de meeste duinen voor maar ook in de Schelphoek op Schouwen-Duiveland, bij de Roompot en de Jacobahaven op Noord-Beveland.

Neeltje Jans

Tijdens de bouw van de Oosterscheldekering diende Neeltje  Jans als werkeiland. De pijlers voor de pijlerdam zijn hier gebouwd en het bouwmateriaal werd hier opgeslagen. In 1986 was de pijlerdam gereed en Neeltje Jans lag er werkeloos bij. Vereniging Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap namen het initiatief om het eiland om te vormen tot een natuurgebied. Hiervoor hebben zij een gezamenlijk plan gemaakt.

 

Vrachtwagens vol bouwtroep werden weggehaald, tonnen zand neergelegd en toen was de beurt aan de wind. Die vormde het zand tot een natuurlijk duin. Wind en vogels brachten plantenzaden, dieren kwamen vliegend, zwemmend, zwevend en kruipend.  En zo ontstond het  gevarieerde natuurgebied dat we vandaag de dag kennen. Vol vogels, vlinders, wilde bijtjes en nog veel meer...

 

Op Neeltje Jans zijn alle ontwikkelingsstadia van duinen te vinden zijn. Van jonge zeeduintjes via vochtige valleien en een duinmeer naar een rij hoge kamduinen.  Aan de Oosterscheldekant ligt een slikkengebied met een vogeleiland; aan de Noordzeezijde ligt een slufter: een zandvlakte achter de duinenwaar regelmatig zeewater binnenstroomt, waardoor een soortenrijke vegetatie kan ontstaan.