Roggenplaat

Eb en vloed

Het ritme van de Oosterschelde wordt bepaald door eb en vloed, net zoals jouw ritme wordt bepaald door dag en nacht. Het zoute water van de Oosterschelde stroomt in de eeuwige beweging van het getij op en af. Zonder stromend water uit de Noordzee geen spectaculair onderwaterleven. Zonder droogvallende platen en slikken geen voedsel voor vogels, en geen rustplaats voor zeehonden. Zonder zout water geen zilte zaligheden, geen vloedmerkplanten, geen bruinvissen.

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde. De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

Hoe het tij staat tijdens jouw bezoek aan Nationaal Park Oosterschelde, zie je in de getijdentabel.

Foto: Edwin Paree

Doen bij laag water

Bij eb vallen de zandplaten en slikken droog en stromen oude haventjes leeg. Het water stroomt door de Oosterscheldekering de Noordzee in. De leukste activiteiten bij eb:

  • Beestjes en aanspoelsels zoeken op de strandjes. Kijk ook in de poelen tussen de stenen! Tussen de aanspoelsels vind je vaak afval. Neem het mee en gooi het in de prullenbak – alle kleine beetjes helpen. Tip: download de strandvondsten-bingokaart hieronder!
  • Met je schepnet naar een van de getijdenbakken, op zoek naar krabben, kreeften en garnalen.
  • Op excursie door schorren en slikken voor de ultieme Oosterscheldebeleving
  • De zandplaten en slikken afspeuren naar zeehonden en vogels (bijvoorbeeld vanaf de Plompe Toren, of vanaf het water)
Jonge tureluur inlagen

Doen bij hoog water

Als het vloed is, stroomt het water de Oosterschelde in. Vogels vliegen landinwaarts en wachten achter de dijk op eb. Goed om te onthouden: bij eb is veel meer te zien en te doen dan bij vloed! Wel kun je:

  • Vogels spotten in de inlagen (het land tussen twee dijken in)
  • Zwemmen

Kwetsbaar leven

Al het leven in en rond de Oosterschelde vaart met het getij. Kwetsbaar leven, waar we goed voor moeten zorgen. Door het verhaal van de Oosterschelde te vertellen, door het Nationaal Park schoon te houden, door slikken en platen in stand te houden en door zo min mogelijk te verstoren.

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij