Missie

De bijzondere Oosterscheldenatuur is de basis van alle gebruiksfuncties van en activiteiten in en om Nationaal Park Oosterschelde. Om draagvlak te creëren voor het behoud en de bescherming van de bijzondere natuurwaarden in en rondom de Oosterschelde staat het optimaal zichtbaar en beleefbaar maken van de natuur voor bezoekers en bewoners centraal. Nationaal Park Oosterschelde wil een langdurige, duurzame en veilige instandhouding van de Oosterschelde en het omringende landschap waarborgen en werkt daarom actief samen met alle stakeholders in het gebied.

Visie

Nationaal Park Oosterschelde heeft een belangrijke signaleringsfunctie in bescherming van de unieke natuur, boven en onder water. De focus is gericht op de bescherming en zichtbaarheid van de specifieke deltanatuur in samenwerking met alle betrokken organisaties. Gezamenlijk wordt ingezet op het zichtbaar maken van de bijzondere natuurwaarden en het creëren van draagvlak voor de bescherming hiervan.

Het gebied is als het grootste nationaal park van Nederland optimaal bereikbaar, toegankelijk en beleefbaar voor bewoners en bezoekers. Het park wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van de natuur in en om het water en biedt talloze mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie. Rondom de gehele Oosterschelde is een eigentijds en duurzaam parelsnoer van voorzieningen gerealiseerd waardoor het nationaal park zowel de nationale en internationale bezoeker interactief kennis laat maken met de unieke omgeving. Het gebied is optimaal vindbaar en bereikbaar vanaf de uitvalswegen rondom. Nationaal Park Oosterschelde heeft op landelijke niveau een voorbeeldfunctie op het gebied van communicatie en educatie.

Bescherming en beleving

Nationaal Park Oosterschelde is de spin in het web en zorgt voor verbinding tussen de partijen en het opzetten van projecten en activiteiten gericht op bescherming en beleving. Nationaal Park Oosterschelde is een samenbindend platform waar afstemming en uitwisseling plaatsvindt binnen de Oosterschelde, maar ook met andere natuurgebieden in Zeeland en Nederland.

Het park vervult, samen met de andere nationale parken in Nederland, een wezenlijke en onmisbare rol in de Nederlandse samenleving met betrekking tot natuur, veiligheid, cultuur visserij/landbouw en gezondheid. Daarom wordt continu gewerkt aan bewustwording bekendheid en wordt toekomstgericht ingezet op verdergaande samenwerking binnen het stelsel van nationale parken in Nederland.

Doelstellingen

Nationaal Park is een internationaal erkend begrip. Overal ter wereld worden waardevolle natuurgebieden en ecosystemen behouden, beschermd en ontwikkeld door ze als nationaal park aan te wijzen. De Nederlandse nationale parken hebben vier doelstellingen:

  1. Bescherming en ontwikkeling natuur en landschap
  2. Sterk stimuleren van communicatie en educatie
  3. Stimuleren van natuurgerichte recreatie
  4. Bevorderen van onderzoek
Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij