Ontdek de Oosterschelde!

Ga eropuit

Ontdek alle leuke en avontuurlijke activiteiten midden in de natuur. Wil je een dagje wat leuks doen? Of een heel weekend weg? Voor ieder wat wils!

Bekijk activiteiten

Kloppend hart van de Zeeuwse Delta Mosselen

Nationaal Park Oosterschelde staat via de stormvloedkering in open verbinding met de Noordzee. Twee keer per dag stroomt 800 miljard liter zout water het gebied in en uit.

 

De slikken en zandplaten die bij vloed onder water staan, vallen bij eb weer droog. De Oosterschelde is vanwege deze getijdennatuur een uniek gebied: een dynamische wereld.

Over ons

Het laatste nieuws

Bekijk nieuws

Europese dag van het Nationaal Park 24 mei

We erven de aarde van onze voorouders en lenen het van onze kinderen. Al eeuwenlang zetten mensen zich in om bijzondere natuur en historie te behouden, ook in de gebieden die wij nu nationale parken noemen. Generatie na generatie zorgt voor het landschap. Elk op een eigen manier. Het zijn verhalen van tijd en aandacht geven, verhalen van verbondenheid met de natuur.  

Zat. 13 mei internationale vogeltrekdag

Elk jaar vliegen miljarden vogels tienduizenden kilometers, van hun overwinteringsgebied naar hun broedgebied en weer terug. Kun je het je voorstellen?

Jaar van de Scholekster

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben 2023 uitgeroepen tot het  jaar van de Scholekster. In dit jaar willen ze opnieuw extra aandacht genereren voor de dramatische afname van deze soort. De scholekster is juist ook voor Zeeland en Nationaal Park Oosterschelde een echte icoonsoort. Vanuit Zeeland onderschrijven we dit doel en dragen we waar mogelijk graag ons steentje bij aan de extra aandacht voor en onderzoek naar scholeksters in dit jaar van de scholekster.   Het broedsucces van Scholeksters in Zeeland is te laag voor een gezonde populatie. Veelal mislukt het broedsel al in de eifase, onder andere omdat de eieren worden opgegeten door bijvoorbeeld ratten. Scholeksters hebben uitgevonden dat ze dit kunnen voorkomen door op een dak te gaan broeden maar in de open gebieden in Zeeland is dat alternatief er niet. Op diverse plekken in Nederland wordt geëxperimenteerd met zogenaamde broedpalen voor Scholeksters. Dat is een klein broedplateau (bak met schelpen) op een paal. In Zeeland organiseren we dit jaar een pilot met 60 broedpalen, in het akkergebied bij Burghsluis, op Neeltje Jans en langs de Westerscheldekust op Zeeuws Vlaanderen.   Afgelopen weken zijn deze broedpalen geplaatst. Nu is het afwachten of de scholeksters ze gelijk weten te vinden! Onder begeleiding van Deltamilieu Projecten onderzoekt een student het broedsucces van de scholeksters in deze gebieden.

Schorrenkruid

Word ook vrijwilliger!

We zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor het behoud van Nationaal Park Oosterschelde. Als Natuurgids, als kustbroedvogelbeschermer of als opruimer bijvoorbeeld. Ervaring is niet nodig, je leert door (samen) te doen!

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij