Slikken en platen

Een slik is een buitendijks onbegroeid land dat bij elke vloed overstroomt. Wanneer een slik als een eiland helemaal door water omgeven is, dan noemen we het een plaat.

 

In de bodem van de platen en slikken leven heel veel soorten wormen en schelpjes. Die dienen als voedsel voor de vele vogelsoorten. De platen zijn ook heel belangrijk voor de zeehonden . Die rusten er uit en ze zogen er hun jongen. Om de natuur te beschermen, mag je niet op slikken en platen lopen als ze droogvallen.

 

Pas als een slik hoog genoeg is opgeslibd, komen de eerste planten: Engels Slijkgras en Zeekraal. Zo kan langzamerhand een schor ontstaan. Een schor is een buitendijks met planten begroeid gebied waar kronkelende kreekjes doorheen lopen. Met hoogwater lopen deze kreekjes vol met water. Bij laagwater staan ze droog. Alleen bij extreem hoog water overstroomt het schor. Planten op het schor moeten dus wel bestand zijn tegen zout water. Er groeien dus zoutminnende planten, zoals zeekraal en lamsoor.