Organisatie

Sinds 8 mei 2002 is de Oosterschelde officieel een nationaal park. Het overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van Nationaal Park Oosterschelde.

 

Onafhankelijk voorzitter is de heer Krijn Jan Provoost. De communicatie en educatie van het nationaal park is ondergebracht bij IVN Zeeland. Het secretariaat wordt verzorgd door Provincie Zeeland.