ANBI-status

Stichting Nationaal Park Oosterschelde heeft een aanvraag ingediend om aangemerkt te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U draagt daarom - net als wij - geen belasting af over uw gift, periodieke schenking, erfstelling en legaat.

 

Donaties investeren we volledig in behoud van de natuur, verbetering van kwaliteit en beleefbaarheid van de Oosterschelde . Ze komen zo ten goede aan het waarborgen en verbeteren van de unieke combinatie van natuur, educatie en recreatie.

 

Het Algemeen Bestuur van het Nationaal Park Oosterschelde ziet er op toe dat ontvangen bijdragen juist worden besteed.

 

Openbare gegevens

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Jaarverslagen