ANBI-status

Stichting Nationaal Park Oosterschelde is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U draagt daarom geen belasting af over uw gift, periodieke schenking, erfstelling en legaat aan de stichting.

 

Donaties zetten we volledig in voor het behoud van de natuur en de verbetering van de kwaliteit en beleefbaarheid van Nationaal Park Oosterschelde. Het Algemeen Bestuur van het Nationaal Park Oosterschelde ziet er op toe dat ontvangen bijdragen juist worden besteed.

 

Naam

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde

(publieksnaam: Nationaal Park Oosterschelde)

RSIN

8083.02.048

KvK

22044408

Bezoekadres

Wijngaardstraat 11, 4357 AR Domburg

Postadres

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg

Telefoonnummer

0118 – 63 10 11

Emailadres

npo@zeeland.nl

 

Jaarverslag Nationaal Park Oosterschelde 2020

 Jaarverslag Nationaal Park Oosterschelde 2021