Doelstellingen

Nationaal Park is een internationaal erkend begrip. Overal ter wereld worden waardevolle natuurgebieden en ecosystemen behouden, beschermd en ontwikkeld door ze als nationaal park aan te wijzen.

 

De Nederlandse nationale parken hebben vier doelstellingen:


• Natuurbehoud en -ontwikkeling
• Natuurgerichte recreatie
• Voorlichting en educatie
• Wetenschappelijk onderzoek

 

Alle nationale parken zijn kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is het Nederlandse stelsel van natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindende zones zoals dat is vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR). Nationale parken zijn aandachtsgebieden van de Rijksoverheid.