Vogeltrek

De vogeltrek is misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur. Jaarlijks trekken miljarden vogels over de aarde van hun overwinteringsgebieden naar hun broedgebieden. En weer terug. Hierbij trekken vrijwel al die vogels het liefst over land. Op open zee valt voor hen niets te halen en op de grens van water en land is voor veel soorten juist veel voedsel te vinden.

 

De belangrijkste trekroutes concentreren zich daarom ook langs de kusten van de continenten. Eén van die ‘hoofdsnelwegen’ voor vogels, loopt langs de westkust van Europa en Afrika, de Oost-Atlantische trekroute. Deze loopt van Oost-Canada en Siberië in het uiterste noorden, tot aan het zuidelijkste puntje van Afrika. Naar schatting maken jaarlijks ruim 90 miljoen vogels gebruik van deze route.

Precies langs deze grens van water en land ligt Nationaal Park Oosterschelde en de vijf nationale parken Oosterschelde, NLDelta, Nieuw Land, Lauwersmeer, Schiermonnikoog, de Duinen van Texel en het Werelderfgoed Waddenzee. Met een prachtige trekvogelposter zetten deze nationale parken en de Waddenzee de vogeltrek in de kijker.

 

Wil je ook zo’n poster? Download hem dan hier.

 

Illustraties © Eric van Ommen

 

Foto's: Chiel Jacobusse