Nederlandse delta

Onze dichtbevolkte delta ligt precies op een belangrijk knooppunt op de Oost-Atlantische trekroute. Jaarlijks komen hier tientallen miljoenen vogels langs. Het gaat daarbij om ruim 300 verschillende soorten. Deze strategische ligging van Nederland zorgt ervoor dat we een zeer vogelrijk land zijn. Maar dat levert ook een grote verantwoordelijkheid op om al deze vogels een veilig onderdak te bieden.

 

 

Tankstations

Soorten komen hier broeden, overwinteren of uitrusten en bijtanken tijdens hun vaak lange, vermoeiende en gevaarlijke reizen van noord naar zuid. En weer terug. Zouden ze in ons land niet op een groot aantal plaatsen een veilige en voedselrijke rustplaats kunnen vinden, dan zouden de meeste vogels hun reis niet overleven! Zonder veilige rustplaatsen, (bij)tankstations en voldoende brandstof zou de reis onmogelijk worden.

 

Dat geldt natuurlijk ook voor cruciale locaties in andere landen. Op de hele trekroute moeten voldoende veilige en voedselrijke tankstations zijn. De hele route is zo sterk als de zwakste schakel! Internationale samenwerking is hierbij van essentieel belang.