Project kustbroedvogels

Nationaal Park Oosterschelde geeft, in samenwerking met een aantal partners, dit jaar extra aandacht aan de kustbroedvogels op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde.

Kwetsbaar 

Op de 'gesloten' dijktrajecten en strandjes rondom de Oosterschelde broeden regelmatig scholeksters, bontbekplevieren en af en toe een strandplevier. De nesten van deze vogels liggen vaak op de grond, tussen de stenen van de dijk, de schelpjes op de strandjes, of het gras van de dijk. De nesten zijn daarom erg kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. Met dit project willen we de nesten graag beter beschermen tegen vaak onbedoelde verstoring.

Broedgebied

Van de bontbekplevier broeden er momenteel slechts 300 paar in Nederland, waarvan ongeveer 30 paar rondom Nationaal Park Oosterschelde. Van de strandplevier zijn zelfs maar een 165 broedparen bekend in Nederland. Ook voor de scholekster is de Oosterschelde een belangrijk broedgebied.

Monitoring

Voor de monitoring van de nesten krijgen we hulp van een groep ervaren vrijwilligers. In samenwerking met Natuurmonumenten rasteren we in een aantal gevallen de directe omgeving rondom het nest af met een schapenraster en plaatsen we informatieborden.

Nestbescherming

Verder werken we samen met Stichting Het Zeeuwse Landschap vanuit het project ‘Het Groene Strand’ en plaatsen we op een aantal locaties een nestbeschermer/broedkooi bij het nest, zodat het ook beschermd is tegen mogelijke predatoren van soortgelijk nesten zoals de zwarte kraai.

 

 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de werkgroep soorten van de Provincie Zeeland.