Natuur

In het Oosterscheldegebied tref je veel verschillende planten en dieren aan. Door de verschillende biotopen van zout en zoet water, van diep naar ondiep water, van sterke naar zwakke stroming en de aanwezigheid van slikken, schorren en kunstmatige rotskusten, zijn er veel verschillende ecosystemen ontstaan. In elk klein ecosysteem gedijen weer andere planten en dieren.

 

Zorgen voor het behoud van natuurgebieden en het beschermen ervan is een taak van Europa, het Rijk en van de Provincie. Er zijn in Zeeland 16 natuurgebieden, waaronder de Oosterschelde, die deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden waar diersoorten en plantensoorten voorkomen die belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

 

Dit netwerk heet Natura 2000. Op het de website van de provincie Zeeland staat kaartmateriaal waarop de Natura 2000 gebieden staan aangegeven.