Europese dag van het Nationaal Park 24 mei

We erven de aarde van onze voorouders en lenen het van onze kinderen. Al eeuwenlang zetten mensen zich in om bijzondere natuur en historie te behouden, ook in de gebieden die wij nu nationale parken noemen. Generatie na generatie zorgt voor het landschap. Elk op een eigen manier. Het zijn verhalen van tijd en aandacht geven, verhalen van verbondenheid met de natuur.  

Zat. 13 mei internationale vogeltrekdag

Elk jaar vliegen miljarden vogels tienduizenden kilometers, van hun overwinteringsgebied naar hun broedgebied en weer terug. Kun je het je voorstellen?

Jaar van de Scholekster

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben 2023 uitgeroepen tot het  jaar van de Scholekster. In dit jaar willen ze opnieuw extra aandacht genereren voor de dramatische afname van deze soort. De scholekster is juist ook voor Zeeland en Nationaal Park Oosterschelde een echte icoonsoort. Vanuit Zeeland onderschrijven we dit doel en dragen we waar mogelijk graag ons steentje bij aan de extra aandacht voor en onderzoek naar scholeksters in dit jaar van de scholekster.   Het broedsucces van Scholeksters in Zeeland is te laag voor een gezonde populatie. Veelal mislukt het broedsel al in de eifase, onder andere omdat de eieren worden opgegeten door bijvoorbeeld ratten. Scholeksters hebben uitgevonden dat ze dit kunnen voorkomen door op een dak te gaan broeden maar in de open gebieden in Zeeland is dat alternatief er niet. Op diverse plekken in Nederland wordt geëxperimenteerd met zogenaamde broedpalen voor Scholeksters. Dat is een klein broedplateau (bak met schelpen) op een paal. In Zeeland organiseren we dit jaar een pilot met 60 broedpalen, in het akkergebied bij Burghsluis, op Neeltje Jans en langs de Westerscheldekust op Zeeuws Vlaanderen.   Afgelopen weken zijn deze broedpalen geplaatst. Nu is het afwachten of de scholeksters ze gelijk weten te vinden! Onder begeleiding van Deltamilieu Projecten onderzoekt een student het broedsucces van de scholeksters in deze gebieden.

Cursus Nationaal Park Oosterschelde voor bewoners 2023

Nieuwsgierig naar de mooie verhalen en weetjes van boswachters die op de meest uiteenlopende plekken in het Nationaal Park komen? Ga dan vier zaterdagen mee op ontdekkingstocht. En zie, voel, proef en ruik samen waarom dit gebied een uniek Nationaal Park is.

Zeeuwse basisscholen in actie voor broedende plevieren

De komende weken helpen Zeeuwse basisschoolklassen met het schoonmaken van de Oosterscheldestrandjes bij Wissenkerke, Stavenisse en Zierikzee voor het aankomende broedseizoen. Nationaal Park Oosterschelde organiseert deze opruimactie in samenwerking met Het Groene Strand, NME Schouwen Duiveland en MEC de Bevelanden om de plevieren te verwelkomen op schone strandjes en dijken in hun broedgebied. ‘Onze’ bontbekplevieren en strandplevieren overwinteren vooral in Frankrijk en Spanje en komen daarna terug naar Nederland om hier te broeden.   Afgelopen jaren heeft Nationaal Park Oosterschelde samen met diverse partners en vrijwilligers de nesten van kustbroedvogels op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde in kaart gebracht. Vorig jaar werden ruim 200 nesten aangetroffen, met name van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters.   Delta van groot belang Onze delta is van groot belang voor broedende bontbekplevieren en strandplevieren. Zo broedt maar liefst 80% van de Nederlandse populatie strandplevieren in onze Delta. Komend broedseizoen zullen we weer samen met partners en vrijwilligers de nesten op de dijken en strandjes monitoren. Waar nodig wordt tijdelijk een stukje strand of dijk afgesloten in overleg met de terreinbeheerders en betrokkenen. Ook zullen we op diverse plaatsen publieksexcursies organiseren voor omwonenden om op gepaste afstand meer te leren over deze prachtige Zeeuwse icoonsoorten.

Voorjaarsvakantie in het Nationaal Park

De krokussen schieten de grond uit en de eerste grutto’s komen weer aan in de Oosterschelde: het is voorjaar! Een fantastisch moment om het Nationaal Park te bezoeken.

Volg ‘live’ de lepelaar en kluut

De vogeltrek is een van de indrukwekkendste natuurverschijnselen op aarde. De routes van de trekvolgels lopen vooral langs de kust van de continenten, want daar kunnen ze veel voedsel vinden. Een hoofdroute loopt land de westkust van Afrika en Europa en dus ook langs de Nederlandse kust. Er komen hier elk jaar tientallen miljoenen vogels langs – ruim 300 verschillende soorten. De Nationale Parken die in Nederland op deze route liggen zijn niet alleen belangrijk als wegrestaurant maar ook als rustpunt.

Extra broedvogeleilanden Koude- en Kaarspolder

Als je naar de verkeerspost Wemeldinge rijdt, ligt precies in de hoek binnendijks de Koude- en Kaarspolder. De Koude- en Kaarspolder zijn inlagen, ooit aangelegd om bij een eventuele dijkdoorbraak het landverlies beperkt te houden. Achter de verzwakte zeedijk legde men een ‘reservedijk’ aan: de inlaagdijk. De inlaagdijk werd gemaakt van grond uit het tussenliggende stuk; daar ontstond de lager gelegen inlaag.

Op de bres voor kustbroedvogels op de dijken en strandjes

Afgelopen broedseizoen heeft Nationaal Park Oosterschelde samen met Deltamilieu Projecten en diverse partners en vrijwilligers de nesten van kustbroedvogels op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde in kaart gebracht. Er werden ruim 200 nesten aangetroffen, met name van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters.   Onze delta is van groot belang voor broedende bontbekplevieren en strandplevieren. Zo broedt maar liefst 80% van de Nederlandse populatie strandplevieren in onze Delta. Komend broedseizoen zullen we weer samen met partners en vrijwilligers de nesten op de dijken en strandjes monitoren. Waar nodig wordt tijdelijk een stukje strand of dijk afgesloten in overleg met de terreinbeheerders en betrokkenen. Ook zullen we op diverse plaatsen publieksexcursies organiseren voor omwonenden om op gepaste afstand meer te leren over deze prachtige Zeeuwse icoonsoorten.   De eerste indruk is dat beschermingsmaatregelen een zeer positief effect hebben op het broedsucces. Door het structureel verzamelen van deze gegevens is het in de toekomst mogelijk om de verschillende maatregelingen te vergelijken en zo effectief mogelijk toe te passen. Het rapport ‘Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022’ is te vinden op de website van Deltamilieu Projecten.   Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij