Naar overzicht

Dood doet leven; slikken van de Heen

Special Met natuurgids
  • middag
  • Start bij infobord boven aan de dijk.
  • Volwassenen: € 5,- p.p., kinderen tot 16 jaar € 2,50- p.p. Donateurs van Het Zeeuwse Landschap krijgen, tijdens het boeken, 50% korting voor twee volwassenen en nemen gratis twee kinderen tot 16 jaar mee. Je vindt het donateursnummer op je donateurspas.
Bekijk in Google Maps

Deze excursie draait om de ‘circle of life’ en laat je zien dat ook dode dieren een belangrijke rol hebben in de natuur.

 

In samenwerking met ARK organiseren we een Dood doet Leven excursie in de Slikken van de Heen. ARK is aanjager van wilde natuur. Ze werken aan uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Een voorbeeld van een natuurlijk proces is ‘the circle of life’.

Dode dieren

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Een dood dier vervult de functie van een drukbezocht restaurant, waar honderden andere dieren aan de dis schuiven. Imposante soorten zoals raaf, vos of zeearend, maar ook kleiner grut zoals aaskevers, vliegen en kledingmotjes. Kadavers vormen daarmee de laatste schakel in een ingenieuze voedselketen. De dood van het ene dier, betekent het (over)leven voor een ander. Het laten liggen van grote dode dieren in de natuur is echter ongebruikelijk in Nederland. Dood doet Leven zet zich in voor de terugkeer van (grote) dode dieren én aaseters in de natuur.

Slikken van de Heen is een dynamisch gebied met veel afwisseling in landschapstypes, flora en fauna. De variatie in het gebied wordt bevorderd door begrazing met grote grazers: rode geuzen, wisenten en koniks. Tijdens de excursie wandelen we door het prachtige gebied en staan we met een medewerker van ARK stil bij een kadaver.

Slecht imago

Dode dieren hebben een slecht imago. Ze worden geassocieerd met stank en besmettelijke ziekten. Dat laatste geldt ook voor de opruimers van dode dieren: de aaseters. Terwijl juist deze dieren uiterst nuttig werk doen en ingenieus samenwerken. De hoogste tijd dus voor eerherstel!

Foto: Frans Tijink

Afgaand tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij