stormvloedkering

5 feitjes over de Stormvloedkering

  • De Oosterscheldekering is 9 kilometer lang (inclusief Neeltje Jans). Het afsluitbare deel van de kering is ruim 3 kilometer lang en ligt verdeeld over de stroomgeulen Roompot, Schaar en Hammen.
  • Er staan 65 kolossale betonnen pijlers, waartussen stalen schuiven hangen van bijna 42 meter lang.
  • Bij een (verwacht) hoogwater van drie meter of meer, gaan de schuiven dicht. Dat is gemiddeld 1x per jaar.
  • De kering wordt vanuit het ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans bediend.
  • Aan de kracht waarmee het water door de stroomgaten gaat, kun je zien of het opkomend of afgaand tij is. Als het eb wordt: rustig water aan de Oosterscheldekant en kolkend water aan de Noordzeekant. Als het vloed wordt: kolkend water aan de Oosterscheldekant en rustig water aan de Noordzeekant.
Oosterscheldekering Neeltje Jans

Invloed van de kering op de natuur

In eerste instantie zou er een dichte dam op de plek van de Oosterscheldekering komen. Maar omdat de Oosterschelde een bijzonder natuurgebied is, koos men uiteindelijk voor een open, beweegbare kering. Hierdoor is er nog steeds eb en vloed in de Oosterschelde en blijft het water zout.

Wel stroomt er nu ruim een kwart minder van de oorspronkelijke hoeveelheid water in en uit de Oosterschelde. De Oesterdam en de Philipsdam maakten de oorspronkelijke Oosterschelde kleiner, waardoor het oude getij toch aardig in stand gehouden kon worden. Het verschil tussen hoogwater en laagwater is bijvoorbeeld bij Yerseke afgenomen van 3.70 tot 3.25 meter.

De Oosterscheldekering bezoeken

  • Rijd of fiets over de kering. Zeker met wind tegen een echte uitdaging, niet voor niets wordt hier jaarlijks het NK Tegenwindfietsen georganiseerd!
  • Je kunt de kering niet meer in, maar vanaf het strandje bij het Topshuis zie je wel heel goed hoe indrukwekkend die kolossale pijlers zijn.
Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij