Dit zijn de regels

 • Wat je bij elkaar scharrelt mag alleen voor eigen gebruik zijn (met een maximum van 10kg per persoon per dag).
 • Rapen mag alleen langs de dijkvoet in de toegankelijke gebieden, zie deze kaart.
 • Je mag niet in de bodem roeren, scheppen, schrapen of iets soortgelijks.
 • Je mag geen vogels verstoren.
 • Je mag het slik niet betreden, ook niet om naar de oesterbanken te lopen.
 • Beschadig geen planten en wieren tijdens het rapen.
 • Het mag niet op verhuurde schelpdierpercelen (vaak afgezet met staken) of bij gesloten dijktrajecten, zie deze kaart.

En dan zijn we er nog niet, want daarnaast:

 • Mag je geen krabben en kreeften (schaaldieren) meenemen.
 • Let op plaatselijke verordeningen vanuit de gemeente of Waterschap.

Als je vragen hebt over waar je wel en niet mag komen, kun je het beste contact opnemen met Rijkswaterstaat Natura2000.

Begint het je al te duizelen van alle regels? Dan nu een paar tips:

 • Rondom de Oosterschelde liggen kleine strandjes. Langs de randen van de strandjes aan de voet van de dijk liggen vaak oesters en krukels.
 • Er worden ook regelmatig excursies over zilte zaligheden of wierenwandelingen georganiseerd, waarbij je ook kunt proeven. Bekijk de excursies hier.
 • Ga je rapen? Let op het tij, want met hoog water vind je niks. Het tij bekijk je hier.
 • Neem mee wat je ’s avonds of de volgende dag opeet. Langer is het niet te bewaren.
Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij