bontbekplevier

Van de bontbekplevier broeden er nog maar 300-350 paartjes in Nederland, waarvan ongeveer 30 paar rondom Nationaal Park Oosterschelde. Van de strandplevier zijn zelfs maar 120-160 broedparen bekend in Nederland, waarvan ongeveer 80% aan de Oosterschelde broedt. Ook voor de scholekster is de Oosterschelde een belangrijk broedgebied.

De nesten van deze vogels – vaak niet meer dan een kuiltje – liggen vaak op de grond tussen de stenen van de dijk of op een schelpstrook op een strandje. De nesten zijn daarom erg kwetsbaar en gevoelig voor verstoring.

Bontbekplevier met jong
Bontbekplevier

5x kustbroedvogels beschermen

  1.  Langs de hele Oosterschelde monitoren vrijwilligers dijken en strandjes. Als ze nesten vinden op drukke plekken, worden ze afgezet. De vrijwilligers houden in de gaten of de eieren worden uitgebroed en of de jongen groot worden.
  2.  Deltamilieu Projecten doet in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek naar de (kustbroed)vogels in de Oosterschelde. Als de jongen – pulletjes – uit hun ei kruipen, worden ze geringd. Zo kunnen we in de gaten houden hoe het ze vergaat.
  3. We werken samen met o.a. Rijkswaterstaat, Vogelbescherming Nederland, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in het (tijdelijk) afzetten van belangrijke broedgebieden, zoals strandjes of stukken van de dijk. Daar staan ook altijd informatieborden bij, om uit te leggen waarom dit zo belangrijk is. Ook particulieren helpen mee, kijk maar naar het verhaal van Jan en Janneke.
  4. We gaan met schoolklassen op pad om de strandjes schoon te maken en leerlingen te laten zien waar de kustbroedvogels leven. Jong geleerd is oud gedaan!
  5.  Last but not least: we vertellen het verhaal van de kustbroedvogels waar we kunnen. In de krant, op social media en tijdens excursies.

 

Wil je ook helpen om de kustbroedvogels te beschermen?

Neem een vuilniszak mee tijdens je wandeling en houd de Oosterschelde schoon. Of word vrijwilliger en ‘adopteer’ en gebiedje om te monitoren in het broedseizoen! Mail ons voor meer informatie.

Strandplevier
Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij