Massaal

Vlokreeften leven tussen wieren, oesters en andere schelpdieren en diverse andere organismen. Via aangroeisel op scheeprompen, ook van de recreatiescheepvaart, worden ze over de wereld verspreid. Van exoten die terecht komen op een nieuwe plek is bekend dat ze zich explosief kunnen uitbreiden. Toch dat zo zo snel massaal zouden worden is wel extreem.

Vijanden

Door de bedekking krijgen veel andere soorten het heel moeilijk. Zijn er dan geen natuurlijke vijanden? Ja, gelukkig wel. Vissen als de steenbolk en ook de strandkrab blijken de indringers met koker en al te verorberen. Vaak zie je na een explosieve toenamen van exoten de boel na enige jaren weer meer  in evenwicht komen. Ook nu is het dus weer een kwestie van afwachten en blijven observeren.

Uit: Onderwatersport nov/dec 23 Adriaan Gemelig Meyeling en Rykel de Bruyne

Tekening ter illustratie

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij