lepelaar vogel oosterschelde

Zenders

Nationaal Park Nieuwland is een van die Nationale Parken op de route. Om een beter inzicht te krijgen in die vogeltrek hebben ze een aantal lepelaars en kluten van een zender voorzien.

Deze kunnen ‘live’ worden gevolgd doordat hun zenders signalen naar het mobiele netwerk uitzenden. Via een kaart kan je deze vogels tijdens het broedseizoen en daarna tijdens de trek volgen.

Check de digitale kaart en volg deze vogels op hun route tot ver voorbij de Nederlandse grenzen!

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij