Spotting porpoise: where and when?

With some luck during a boat tour on the Easter Scheldt. But there are also good places to spot porpoise from land:

  • Pier in the harbour at Zierikzee. Here is also an information post about porpoise and you can hear live if there are porpoise in the area.
  • Harbour of Burghsluis
  • South coast of Schouwen
  • Coast of Noord-Beveland
  • Coast at Wemeldinge
  • South coast of Tholen
Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij