De Oosterschelde is het voormalige estuarium en de monding van de Schelde, die in Noord-Frankrijk ontspringt en via België naar Nederland stroomt. Via het Hollandsch Diep en het Volkerak kreeg het ook een deel van de afvoer van de Rijn en de Maas. Sinds 1867 is de Oosterschelde afgesneden van zijn bronrivier de Schelde en sinds de voltooiing van de Deltawerken ook van de Rijn en de Maas. Omdat de term ‘estuarium’ slaat op de monding van een rivier waar zoet en zout water zich mengen met elkaar, is de huidige Oosterschelde strikt genomen geen estuarium meer, maar een zeearm.

Wat is er zo uniek?

Het Geopark Schelde Delta vertelt een 50 miljoen jaar lang verhaal van bodemdaling en opheffing, stijging en daling van de zeespiegel, getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden.

Het menselijk handelen als geologische kracht is wat het Geopark Schelde Delta het meest typeert. Of we nu vechten, gebruiken of bouwen met de natuur, ons handelen heeft veel bedoelde en onbedoelde gevolgen voor het landschap en zijn sedimenten.

Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt. Nergens ter wereld is de invloed van de getijden op het landschap en zijn inwoners zo groot als in het Schelde-estuarium.

Ook is Geopark Schelde Delta het enige Geopark ter wereld dat zo’n duidelijke link legt met het thema klimaatverandering.

Wat is een Unesco Global Geopark?

Een Unesco Global Geopark is een gebied en een partnernetwerk, erkend door de Unesco vanwege het uniek internationaal geologisch belang. Lokaal management zorgt voor behoud en beheer. Het Geopark draagt bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en verbindt het geologische erfgoed met alle andere aspecten van het culturele, natuurlijke en immateriële erfgoed.

Een Unesco Global Geopark is een gebied en een partnernetwerk, erkend door de Unesco vanwege het uniek internationaal geologisch belang. Lokaal management zorgt voor behoud en beheer. Het Geopark draagt bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en verbindt het geologische erfgoed met alle andere aspecten van het culturele, natuurlijke en immateriële erfgoed.

Afgaand tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij