Naar overzicht

Bezoek de historische Oesterputten in Yerseke

Zelf eropuit Proeven
  • hele dag
  • Oesterputten
  • Gratis
Bekijk in Google Maps

Zeeuwen boeren niet alleen op het land. Ook onderwater wordt er flink geboerd. In de Oostschelde liggen percelen met oesters en mosselen.  In de oesterputten worden de oesters vervolgens opgeslagen en op een innovatieve manier ontdaan van zand en slib.

 

De Oesterputten worden al eeuwenlang gebruikt door schaal- en schelpdierkwekers in Yerseke. Het zijn een soort grote betonnen bakken waar Oosterscheldewater in gelaten kan worden. De oesterputten en loodsen daar omheen dateren uit 1873.

Weetje:

Er zijn twee kweekmethodes, namelijk de bodemmethode en de tafelmethode.

Rondleiding / proeverij

Meer hier over weten? Ga een keer mee met een rondleiding (Tourist Info Yerseke). Schuif aan bij een proeverij in De Oesterij  en geniet bij De Viskeete van een Zee-eterij. Ook zeker een bezoek waard is het Oosterscheldemuseum.

 

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij