Naar overzicht

Bijzonder betonnen muurtje haventje Viane

Zelf eropuit
  • hele dag
  • Parkeren bij het getijdenhaventje; muurtjes lopen langs het fietspad.
  • Gratis
Bekijk in Google Maps

Viane is een oud haventje waar vroeger landbouwproducten geladen en gelost werden. Nu is het een klein knus strandje. Opvallend is het glazen huis. Loop je daar langs richting het fietspad dan zie je een lage betonnen muur. Dit is een ‘Muraltmuur’.

Deze zijn aan het begin van de 20e eeuw over een totale lengte van 120 kilometer op Zeeuwse buitendijken geplaatst. Zo werden de dijken hoger, zonder dat ze met zand en klei hoger en breder moesten worden gemaakt. Dat leek een makkelijke en goedkope oplossing, maar tijdens de Watersnoodramp van 1953 konden ze het water niet tegenhouden.

Nu bieden de muurtjes bescherming en leefruimte aan planten, vogels en insecten. Ook groeien er korstmossen op – die zie je in Zeeland niet veel! Ze zijn nog op meer plekken langs te Oosterschelde te vinden.

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij