Naar overzicht

Vogels en het getij

Zelf eropuit
  • hele dag
  • Gratis

Wegrestaurant Oosterschelde is alleen met laag water open.

Laag water

Bij laag water vallen de platen en slikken droog. Deze platen en slikken zijn voor vogels een belangrijke bron van voedsel, zij voeden zich er dankzij het rijke bodemleven met onder andere wormen, schelp- en schaaldieren.

Hoog water

Bij hoog water verplaatsen ze zich naar de natuurgebieden die aan de landkant van de dijk liggen. Hier wachten ze, vaak in grote getallen, rustig af totdat de het restaurant weer geopend wordt. Hun leven is compleet afgestemd op het ritme van het wisselende getij.

 

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij