Naar overzicht

Gluren en turen naar vogels

Zelf eropuit
  • hele dag
  • Gratis

De Oosterschelde, is onmisbaar als broedgebied, tussenstop- en/of overwinteringsgebied. Er is ruimte, rust en voedsel gedurende het hele jaar.

Dit komt door de unieke combinatie van binnendijks gelegen natuurgebieden en de buitendijks gelegen schorren, slikken en platen. Langs de trekroute zijn maar weinig gebieden die dit allemaal hebben.

Er zijn daardoor het hele jaar door verschillende soorten vogels te zien!

Mooie plekjes om ze rustig te bekijken kan je vinden op:

 

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij