Naar overzicht

Bekijk de museumdijk bij Ouwerkerk

Zelf eropuit
  • hele dag
  • Gratis

Door de eeuwen heen zijn de dijken telkens op andere manieren bekleed. Steeds werd iets nieuws bedacht om de Zeeuwen te beschermen tegen het water. Door de dijkverzwaringen van de afgelopen jaren zijn oude dijkbekledingen en de daaraan verbonden historie verdwenen. Om dit niet verloren te laten gaan zijn ter hoogte van het Watersnoodmuseum een aantal dijkbekledingen nagemaakt. Kleine bordjes geven hier uitleg over.

Is het laag water, ga dan ook even kijken bij de getijdenbakken die een stukje verderop liggen. In de bakken blijft water staan. Zo kan je een kijkje onder water nemen zonder nat te worden.

Tip: neem een bakje en een schepnetje mee.

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij