Naar overzicht

Trekvogelsymposium

Special Oosterscheldeweek
  • middag
  • gratis
Bekijk in Google Maps

Op 6 september organiseert Nationaal Park Oosterschelde een symposium over vogels en vogeltrek.

 

Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma neemt ons mee in het fascinerende verhaal van de vogeltrek. Samen met vogelexperts van Deltamilieu Projecten en de Werkgroep Lepelaar zoomen we met diverse lezingen in op een aantal icoonsoorten van onze Zeeuwse Delta zoals strandplevier, bontbekplevier, lepelaar, grote stern en scholekster. Ook nemen de initiatiefnemers van de Avifauna Zeelandica ons tijdens deze middag mee in het verhaal rondom dit prachtige meesterwerk.

 

De inschrijving voor dit symposium is gesloten. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met: w.jacobusse@ivn.nl

 

Tijd:
13:30 – 17:00 uur

 

Locatie:
Topshuis Neeltje Jans

 

 

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij