Meest gestelde vragen

Oesters rapen

Alle informatie over het rapen van oesters, mosselen en krukels vind je hier.

Waar mag ik oesters en mosselen rapen?

Je vindt de meeste mosselen en oesters op en tussen de stenen in de getijdenzone en in de getijdenpoeltjes op de kleine strandjes langs de dijk.

 

Wat is het beste tijdstip om oesters en mosselen te rapen?

Alleen twee uur voor en twee uur na laag water kun je rapen. Bij hoog water zijn de schelpdieren onder water en niet meer te vinden. Een indicatie van het getij kan je vinden via de getijdentool die op de home pagina staat.

 

Waar kan ik lamsoor en zeekraal snijden?

Het snijden van zeegroenten als zeekraal en lamsoor is op grond van de Natuurbeschermingswet zonder vergunning in de Oosterschelde verboden. De vergunning die elk jaar wordt uitgegeven door de provincie Zeeland, geldt voor een bepaald deel van één van de zeven schorren waar mag worden gesneden tot 15 juli.

 

Mag ik krabben en kreeften vangen en meenemen?

Schaaldieren als krabben en kreeften mogen niet worden gevangen en meegenomen. Ook niet in kleine hoeveelheden.

 

Waar is de ingang van het park?

Er is geen hek en geen hoofdingang. Er zijn geen openingstijden, je kunt er altijd in. De Oosterschelde kan je altijd ontdekken en beleven.

 

Moet ik entree betalen?

Nee, je kunt er altijd in. Er is geen hek en geen hoofdingang. Er zijn geen openingstijden, de Oosterschelde kan je altijd ontdekken en beleven.

 

Wanneer is het park open?

Er zijn geen openingstijden. Er is geen hek en geen hoofdingang, je kunt er altijd in. De Oosterschelde kan je altijd ontdekken en beleven.

 

Waar mag ik in het park  wel en niet komen?

Dat kan je zien op deze kaart.

 

Wanneer is het bezoekerscentrum open?

In het Topshuis op het eiland Neeltje Jans zit een onbemand informatiecentrum. Deze is gesloten in verband met de corona richtlijnen.

 

Kan je rond het park rijden?

U kan met de fiets en de auto langs het park rijden. Er ligt aan de landzijde een heel netwerk aan wegen met op verschillende plaatsen mogelijkheden om even te stoppen en rond te kijken.

 

Kan ik de Oosterscheldekering bekijken?

U kunt de kering goed bekijken vanaf de kant van het Topshuis. Parkeren bij Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1 Vrouwenpolder en om het Topshuis heen lopen. De kering kunt u alleen in via het entreekaartje van Deltapark Neeltje Jans.

 

Mag ik op de drooggevallen slikken lopen?

De droogvallende slikken zijn voor heel veel vogels een onmisbaar wegrestaurant. Om ze voldoende tijd te geven om ervan te eten mag er op bijna alle slikken niet gekomen worden.

 

Mogen er honden het park in?

Of honden zijn toegestaan is afhankelijk van waar u naar toe wilt gaat. Veel binnendijkse terreinen zijn toegankelijk met honden aan de lijn, op een paar daarvan kunnen ze los. De droogvallende slikken zijn voor heel veel vogels een onmisbaar wegrestaurant. Om ze voldoende tijd te geven om ervan te eten laten we ze met rust en wandelen hier niet.

 

Wat kan en niet kan wordt door de terrein beherende organisatie (Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer) of de provincie in het veld aangegeven.

 

Waar kan ik een hotel vinden?

Verblijfsaccommodaties kunt u onder andere vinden op de website van VVV Zeeland.