Eten uit de Oosterschelde

De Oosterschelde biedt niet alleen aan vogels een rijke dis, ook wij kunnen er van proeven. Oesters, mosselen en alikruiken (krukels op zijn Zeeuws), het ligt er letterlijk voor het oprapen. Een eigen maaltje bij elkaar scharrelen mag. Deze zaligheden delen we wel met een heleboel vogels of ze liggen op plekken waar de vegetatie niet tegen betreding kan. Met deze paar regels kunnen we allemaal blijven genieten.

Laag water

Rondom de hele Oosterschelde zijn mosselen, oesters en kreukels te vinden op en tussen de stenen in de getijdenzone langs de voet van de dijk. Rapen kun je twee uur voor en twee uur na laag water. Bij hoog water zijn de schelpdieren onder water en niet meer te vinden. Een indicatie van het getij kan je vinden via de getijdentool.

 

Houdt het tij en het weer goed in de gaten zodat je niet verrast kan worden door het opkomend water.

Toegankelijkheid

De Oosterschelde is een beschermd natuurgebied (Natura 2000).  Op veel plekken mag je komen maar niet overal. De gebieden waar je wel mag komen (toegankelijke gebieden) zijn te vinden op de deze kaart  en folder van Rijkswaterstaat. Zorg er ook in deze gebieden voor dat je de natuur niet verstoort (zie regels). Voor de Plaat van Oude Tonge zijn er per 12 oktober 2021 nieuwe regels.

Natuurwaarden op Plaat van Oude Tonge beter beschermd per 12 oktober 2021

De plaat van Oude Tonge (ter hoogte van de Grevelingendam) is een bijzondere plek in Nationaal Park Oosterschelde met veel unieke natuurwaarden. Bij laagwater zoeken duizenden vogels hier naar eten. Bovendien is het een belangrijke broedlocatie voor de zeldzame strandplevier en voor scholeksters. Ook is de plaat van Oude Tonge de enige plek in de delta waar groot zeegras nog van nature voorkomt. 

 

Om de unieke natuurwaarden op de Plaat van Oude Tonge beter te beschermen heeft Rijkswaterstaat als beheerder de toegankelijkheid van de Plaat van Oude Tonge per 12 oktober 2021 gewijzigd (kaart). Besloten is om het meest kwetsbare gebied af te sluiten voor betreding. De overige ruimte en aangewezen gebieden kunnen nog steeds gebruikt worden voor onder andere zwemmen, kitesurfen en pieren spitten. Uiteraard met inachtneming van de geldende regels vanuit natuurwetgeving en eventueel benodigde vergunning voor het pierenspitten. Deze zonering geeft zowel ruimte aan de kwetsbare natuur als aan recreatie.

 

Mochten er nog vragen zijn betreffende de gebieden waar je mag komen (o.a. kaart toegankelijke gebieden) dan adviseren wij om contact op te nemen met Rijkswaterstaat Natura2000.

 

Het is mogelijk dat in het veld bordjes staan met aanvullende informatie. De gemeente kan bijvoorbeeld aanvullend een plaatselijke verordening uitgeven. Ook het Waterschap heeft deze mogelijkheid.

 

Opletten

Rechtstreeks eten uit de natuur is heel bijzonder. Blijf attent op wat je ziet en doet, bij twijfel niet eten. Geniet dan van deze zilte zaligheden in één van de plaatselijke restaurant, neem deel aan een proeverij of excursie.

 

Kijk op de activiteitenkaart voor de mogelijkheden. Het zelf rapen en eten van deze zilte zaligheden is op eigen risico. In de zomer planten de oesters zich voort (melken). Hun smaak is dan een stuk minder.

 Hier staan alle regels op een rijtje.