Regels

Het is een heel bijzondere beleving; je eigen maaltje aan mosselen, oesters en krukels bij elkaar scharrelen. Doe dit alleen wel met zorg voor dit prachtige natuurgebied:

 

- dat maaltje mag alleen voor eigen gebruik zijn (met een maximum van 10 kg per persoon per dag)

- niet in de bodem roeren, scheppen, schrapen of iets dergelijks

- geen vogels verstoren

- je mag het slik niet betreden, ook niet om naar oesterbanken te lopen

- beschadig geen planten en wieren tijdens het rapen

- alleen langs de dijkvoet in de toegankelijke gebieden, zie deze kaart. Let op per 12 oktober 2021 aangepaste regels Plaat van Oude Tonge.

- niet bij gesloten dijktrajecten, zie kaart.

- niet op verhuurde schelpdierpercelen (vaak afgezet met staken)

- let op plaatselijke verordeningen vanuit gemeente of Waterschap.

 

Daarnaast:

- mag je geen krabben en kreeften (schaaldieren) meenemen

- zeekraal, lamsoor en wieren mogen alleen gesneden worden met een vergunning. Het aanvraag formulier voor het snijden van lamsoor en zeekraal wordt verstrekt vanuit de zeven gemeenten, gelegen aan de Oosterschelde.

 

Tip:

- rondom de Oosterschelde liggen kleine strandjes, hier mag je komen. Langs de randen van de strandjes aan de voet van de dijk liggen vaak oesters en krukels.

- deze strandjes zijn goed te vinden op de ontdekkaart of via google maps

- neem mee wat je zelf die avond of de volgende dag op eet. Langer zijn ze niet te bewaren en het is zonde om de rest weg te moeten gooien.

 

Mochten er nog vragen zijn betreffende de gebieden waar je mag komen (o.a. kaart toegankelijke gebieden) dan adviseren wij om contact op te nemen met Rijkswaterstaat Natura2000.