Pot Water Getijdenbak

Lesbrieven Nationaal Park Oosterschelde

  • Lesbrief Zilt: Ontdek de zilte wereld van de Oosterschelde en leer over de unieke flora en fauna die gedijen in dit brakke ecosysteem.  
  • Lesbrief Schilder de Oosterschelde: Stimuleer creativiteit en observatievaardigheden terwijl leerlingen de prachtige natuur van de Oosterschelde tekenen en schetsen.  
  • Lesbrief Trekvogels in de Oosterschelde: Elk jaar vliegen miljarden vogels tienduizenden kilometers, van hun overwinteringsgebied naar hun broedgebied en weer terug. Kun je het je voorstellen? De leerlingen duiken in de vogeltrek, misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur.

 

Doorgaande leerlijn

We werken aan een doorgaande leerlijn die gaat bestaan uit drie pijlers. Deze pijlers versterken elkaar en bieden een gevarieerd en compleet educatief programma. Elke pijler kan afzonderlijk worden ingezet, maar samen vormen ze een krachtige en boeiende leerervaring. 

1. Natuureducatie in de klas

Breng de natuur het klaslokaal in met ons lesmateriaal en interactieve lessen. Leerlingen worden uitgedaagd om de natuur te verkennen, biodiversiteit te begrijpen en duurzaamheid te bevorderen. 

2. Boswachter/expert in de klas

Laat een echte boswachter of expert de klas bezoeken en vertellen over de bijzondere flora en fauna van het Nationaal Park Oosterschelde. Leerlingen krijgen de kans om vragen te stellen, verhalen te horen en te leren van de ervaringen van een professional.

3. Wind in je haren

Trek eropuit en ervaar het zelf. Excursies bieden leerlingen de unieke mogelijkheid om de natuurlijke omgeving te verkennen. Ze kunnen zelf aan de slag gaan in het veld, observeren, meten en onderzoeken. Deze hands-on ervaringen stimuleren het ontdekken en begrijpen van de natuur. 

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij