Naar overzicht

Op zoek naar verdronken dorpen

Zelf eropuit Met de kids
  • hele dag
  • Natuurentreepunt verdronken dorpen
  • Gratis
Bekijk in Google Maps

De kille Noordzee beukt onvermoeibaar tegen de kilometers lange Zeeuwse dijken. Een constante krachtmeting tussen mens en natuur die al eeuwenlang speelt. De verdronken dorpen van Zeeland zijn een stilzwijgende getuige van de adembenemende en schrikbarende kracht van het water.

De bodem van Zeeland is een groot openluchtmuseum. Onder het slijk liggen maar liefst 117 verdronken dorpen uit verschillende tijden, waaronder de Romeinse handelsplaats Ganuenta, enkele middeleeuwse kastelen en zelfs dorpen uit de tiende eeuw.

Aan de rand van de Oosterschelde staat een bakstenen kerktoren recht overeind. Het verdwaalde gebouw vormde in de vijftiende eeuw het centrum van het dorpje Koudekerke. Een vestiging aan de drukke vaarroute naar Antwerpen. Het water vrat langzaam de zeearm van het land weg en in de zeventiende eeuw was het hele dorp opgeslokt.

Alleen de kerktoren staat nog overeind, die nu als informatiecentrum over het verdronken dorp dienst doet. Beklim de Plompe Toren en tuur vanaf de nok over het grasland waaronder een oude samenleving begraven ligt.

Neem ook een kijkje bij de verdronken stad Reimerswaal

Bij de Bergsediepsluis ligt een natuurentreepunt (Geopark Schelde Delta) die over de verdronken dorpen in de Oosterschelde gaat. Speciaal aandacht wordt hier gegeven aan de verdronken stad Reimerswaal. Een fascinerende geschiedenis hoe een grote stad langzaam ten onder gaat aan de golven.

Parkeer op de Bergesediepsluis voor de sluis. Steek de sluis over richting het natuurentreepunt.

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij