Naar overzicht

Bekijk de Romeinse Nehalennia-tempel

Zelf eropuit
  • hele dag
  • Gratis

In deze Romeinse tempel brachten kooplieden uit Keulen en omstreken altaren ter ere van de godin Nehalennia. Dit als dank voor het veilig terugkeren van de gevaarlijke zeereis naar Britannia (Verenigd Koninkrijk). Vanaf 1970 kwamen deze geheimen uit de zee naar boven.

De Nehalenniatempel is nagebouwd naar een voorbeeld uit de tijd van de Romeinen en de Kelten. Stichting Nehalennia streeft ernaar dat de tempel elke dag open is tussen 11.00 en 17.00 uur.

En als je hier toch bent:

loop zeker ook langs het monument ‘Houen Jongens’ in het centrum van Colijnsplaat. Tijdens de Watersnoodramp van 1953 leek Colijnsplaat verloren. Een door de storm losgeslagen vrachtschip kwam als door een wonder precies op de plek terecht waar het gat in de dijk zat. Hiermee werd een overstroming voorkomen. Het monument herinnert aan de ramp.

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij