Naar overzicht

Bezoek de eeuwenoude Yerseke Moer

Met de kids Zelf eropuit
  • hele dag
  • Parkeerplaats start wandeling
  • Gratis
Bekijk in Google Maps

De Yerseke Moer vormt een landschap waar de sporen van menselijke activiteiten uit vele eeuwen terug te vinden zijn. Het lijkt wel een openlucht-geschiedenisboek.

Vaak heeft de natuur er een eigen draai aan gegeven en kan je uit de plantengroei opmaken hoe en waar er gemoerneerd (= afgraven en verhandelen van veen) is. Of zien je waar en hoe de middeleeuwse schaapherder met zijn kudden verbleef en rondtrok, alsof dat nog maar pas geleden is. Het is een van de best bewaard gebleven oudlandgebieden, met het daarvoor kenmerkende landschap van kreekruggen, poelgronden en drinkputten.

Het hele jaar door kan je van het landschap genieten vanaf de openbare wegen die door het gebied slingeren.

De rode wandelroute (2,5 km), die start op het kruispunt Schelvrijweg/ Reeweg, brengt je middenin het landschap, soms over een drassige bodem. Onderweg geven tekstpaneeltjes uitleg.

De route is open van 15 juli tot 15 oktober. De rest van het jaar is deze wandelroute gesloten om overwinterende ganzen en broedende weidevogels rust te geven.

Afgaand tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij