Naar overzicht

Een kijkje onder de steiger

Met de kids Zelf eropuit
  • hele dag
  • Steigers vind je langs de hele Oosterschelde vooral bij de haven.
  • Gratis
Bekijk in Google Maps

Het is bijna niet voor te stellen, maar onder het wateroppervlak van de Oosterschelde schuilt een enorme rijkdom aan dieren en waterplanten. Sepia’s, zeepaardjes, anemonen, zeehonden, bruinvissen, zelfs haaien komen in de Oosterschelde voor. Tussen de stenen van dammen en dijken leven krabbetjes en kreeften. Kleurige zeeanjelieren, mosselen, zakpijpen en wieren zetten zich vast op de harde ondergrond van dijken en stenen. Ook meerpalen, steigers en zelfs trossen die in het water hangen raken begroeid!

 

Tip

Langs de hele Oosterschelde liggen allemaal haventjes. In die havens liggen steigers. Loop eens zo een steiger op en ga plat op je buik liggen. Kijk over het randje en laat je verrassen wat je allemaal ziet.

Weetje

Krabbetjes verstoppen zich tussen alles wat groeit. Zie je er eentje probeer hem dan voorzichtig te pakken. Aan de onderkant kan je zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Kijk maar eens naar te tekening. Het klepje van het mannetje is smal, het klepje van het vrouwtje lijkt op een korfje. Deze is groter omdat daar het vrouwtje haar eitjes onder vast houdt.

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij