Naar overzicht

Fietsen langs de Gouwe

Zelf eropuit Met de kids Lekker actief
  • hele dag
  • Gratis

Sommige voormalige kreken zijn in het landschap nog goed herkenbaar door de verschillende inpolderingen en bedijkingen. De Gouwe is een grote voormalige kreek die tussen de eilanden Schouwen en Duiveland liep. Als je door het gebied fietst, kun je dat goed zien.

 

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij