Velduil vogel Oosterschelde

Trekvogels, broedvogels en vaste gasten

Strandplevieren, rosse grutto’s, aalscholvers en eidereenden. Rotganzen, lepelaars, torenvalken en scholeksters. Visdieven, kluten, futen en ijsvogels. Voor veel vogels is de Oosterschelde onmisbaar. Het is een gebied waar ze kunnen broeden, op het strand, tussen de stenen, op of juist achter de dijken. Het is een gebied waar ze hun jongen groot kunnen brengen. Waar ze uit kunnen rusten en bij kunnen tanken, op weg van het noorden naar het zuiden of andersom.

Kluut vogel oosterschelde

Waar vind je vogels?

Waar je vogels kunt spotten, hangt nogal af van het getij. Bij laag water scharrelen de vogels hun maaltje bij elkaar op de drooggevallen slikken en platen. Staat het water hoog, dan rusten ze op en achter de dijken, in brakke moerasgebieden zoals inlagen en karrevelden. Met een scherpe blik en een verrekijker spot je ze zo – op gepaste afstand gewoon vanaf de dijk, op vogelexcursie of met een vaartocht.
Spotten zonder te verstoren: vogelkijkhutten.
lepelaar vogel oosterschelde

Vogels spotten: de 5 beste plekken

  1.  De Zuidkust van Schouwen is hét vogelwalhalla van de Zuidwestelijke Delta. Niet alleen op de voedselrijke zandplaten en slikken komen duizenden kustvogels voor, ook landinwaarts in de inlagen zijn verschillende vogelsoorten te vinden. Bij de Weversinlaag bijvoorbeeld, of de Bootsinlaag.
  2.  Neeltje Jans staat bekend om haar broedkolonies meeuwen, maar ook de dwergstern en bontbekplevier broeden regelmatig op het eiland. In de duindoornstruiken hoor je de kneu, putter en spreeuw en in het najaar zie je met een beetje geluk een tapuit in de duinen. Sla in de winter de vluchthaven niet over, daar zit met enige regelmaat een parelduiker of zwarte zeekoet.
  3.  Het Rammegors is een pareltje tussen Tholen en Sint Philipsland in. Sinds een aantal jaar heeft het tij hier weer vrij spel, waardoor het weer langzaam een schorrengebied wordt. Vanaf de dijk spot je de kievit, bontbekplevier, lepelaar en zilverreiger.
  4.  Inlaag Keihoogte bij Wissenkerke op Noord-Beveland is vooral leuk bij hoog water, dan overtijen hier veel vogels. Er staat een mooie vogelkijkhut waar je bijvoorbeeld tureluur, scholekster, rosse grutto, kluut, wulp en bontbekplevier kunt zien.
  5.  In de drassige, zilte, hollebollige weides van de Yerseke Moer (Zuid-Beveland) leven niet alleen veel steltlopers, maar ook zangvogels en roofvogels. En alsof dat nog niet genoeg is, bezoeken in de winter veel ganzen en eenden het gebied.

Meer over vogels

Wil je weten hoe trekvogels over ons Nationaal Park trekken? Of hoe we kustvogels beschermen?

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij