Naar overzicht

Vogels spotten: Yerseke Moer

Zelf eropuit
  • Parkeren start wandeling
  • Gratis
Bekijk in Google Maps

In de drassige, zilte, hollebollige weides van de Yerseke Moer (Zuid-Beveland) leven niet alleen veel steltlopers, maar ook zangvogels en roofvogels. En alsof dat nog niet genoeg is, bezoeken in de winter veel ganzen en eenden het gebied.

Het hele jaar door kan je van het landschap genieten vanaf de openbare wegen die door het gebied slingeren.

De rode wandelroute (2,5 km), die start op het kruispunt Schelvrijweg/ Reeweg, brengt je middenin het landschap, soms over een drassige bodem. Onderweg geven tekstpaneeltjes uitleg.

De route is open van 15 juli tot 15 oktober. De rest van het jaar is deze wandelroute gesloten om overwinterende ganzen en broedende weidevogels rust te geven.

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij